Gordontraining Amsterdam

Privacyverklaring

Gordon Training Amsterdam, gevestigd aan Fannius Scholtenstraat 23a 1051 ET Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.gordontrainingamsterdam.nl
Gordon Training Amsterdam, Fannius Scholtenstraat 23a 1051 ET Amsterdam
tel +31624668283

J.D. van Abshoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Gordon Training Amsterdam en is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gordon Training Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via deze website, in correspondentie en/of telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gordon Training Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verlenen van onze diensten en/of leveren van goederen
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van nieuwsbrief, correspontentie over trainingen en/of reclame
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Gordon Training Amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Gordon Training Amsterdam neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gordon Training Amsterdam) tussen zit.

Gordon Training Amsterdam gebruikt MS Excel voor het bijhouden van de persoonsgegevens. Gegevens verstuurd via het contactformulier op de website of via email komen terecht op de mailserver van de hostingpartij van Gordon Training Amsterdam, dat is 123 Webhost (https://www.123-webhost.nl/).
Daarnaast worden de gegevens lokaal opgeslagen en een back-up van de mails en Excel sheet wordt op de servers van Google bewaard.
De lijst met emails wordt gebruikt om huiswerk voor de volgende trainingsessie toe te sturen of je te informeren over aanstaande (vervolg)trainingen. Emailgegevens worden ook verwerkt met MailChimp voor het versturen van de nieuwsbrief met informatie over (vervolg)trainingen en andere relevante informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gordon Training Amsterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn we verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden. Na de wettelijke bewaartermijn worden de gegevens vernietigd.
Op de bewaartermijn van betaalgegevens bij onze bank (ING) heeft Gordon Training Amsterdam geen invloed.
Ontvangers van de nieuwsbrief blijven deze ontvangen tot de ontvanger zich uitschrijft. Daartoe is onder elke nieuwsbrief een uitschrijfknop te vinden.

Google Analytics
Gordon Training Amsterdam maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Gordon Training Amsterdam te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gordon Training Amsterdam heeft hier geen invloed op.
Gordon Training Amsterdam heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gordon Training Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gordon Training Amsterdam gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gordon Training Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Gordon Training Amsterdam een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Gordon Training Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gordon Training Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met .