Over Thomas Gordon

Dr. Thomas Gordon (11 maart 1918 – 26 augustus 2002), geboren in Paris, Illinois, behaalde zijn BA in psychologie op de DePauw University. Daarna zijn MA aan de Ohio State University en uiteindelijk zijn PhD aan de University of Chicago. Daar promoveerde hij onder Carl Rogers, die samen met Abraham Maslow grondlegger was van de Humanistische Psychologie.

Tot hij zijn doctorsgraad behaalde werkte hij op afdeling Psychologie van de Universiteit van Chicago. Daar werd hij in 1949 assistant professor in psychology.
Thomas Gordon schreef een hoofdstuk over groep-georiënteerd leiderschap in het vermaarde boek van Carl Rogers, Client-Centered Therapy dat in 1951 uitkwam. 

Autoritair vs Groep georiënteerd

Als luchtmachtpiloot en instructeur van kadetten in de Tweede Wereldoorlog, ontwierp Thomas Gordon een programma om nieuwe instructeurs een minder autoritaire manier aan te leren om kadetten te trainen.

Deze ervaring en zijn latere deelname aan de National Training Laboratory in Bethel, Maine leidden tot zijn interesse in groep-georiënteerd leiderschap.

In 1956 verliet hij de University of Chicago om als psychologisch consultant te werken voor bedrijven. Hij besprak met werknemers hoe ze binnen het gezin met elkaar en met zaken als discipline omgingen. Hij zag overeenkomsten tussen de ouder-kind dynamiek en die tussen leider-ondergeschikte. Dit inzicht motiveerde hem uiteindelijk om zijn oudercursus, ‘Parent Effectiveness Training (PET)’ in 1962 op te zetten.

Ontstaan Oudercursussen

Hij kreeg ontving in zijn praktijk regelmatig ouders die problemen hadden met de opvoeding van hun kinderen. Zij vertelden dat het te maken had met hun eigen opvoeding en de relatie die zij hadden met hún ouders.

Thomas Gordon was begaan met zijn cliënten: “Ouders krijgen wel de schuld, maar ze worden niet geholpen.” Daarom startte hij in 1962 in Pasadena, Californië zijn eerste oudercursus. 

De cursus werd bijzonder populair onder ouders. Hij besloot al gauw om trainers over de hele USA op te leiden om in hun omgeving les te geven. 
Gordon introduceerde begrippen als ‘Actief Luisteren’, Ik-boodschappen’, en een overlegmethode om conflicten zonder verliezers op te lossen (‘No-Lose Conflict Resolution‘). Hij was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties. Zowel thuis als op het werk.

De vaardigheden die hij in zijn boeken en cursussen onderwees, en die hij zijn hele verdere leven is blijven uitdragen, zijn nu gemeengoed.

Gordon Training wereldwijd

Hij schreef negen boeken die in 34 talen zijn vertaald en waarvan er reeds meer dan 6 miljoen zijn verkocht over de hele wereld. De cursus Parent Effectiveness Training werd al door meer dan een miljoen ouders in 43 landen gevolgd.

Deze training laat ouders inzien dat het ouderschap een continue zoektocht is. Het gaat er om te zoeken naar balans tussen ouderlijk gezag en verantwoordelijkheid enerzijds en de ruimte en zelfstandigheid die kinderen vragen anderzijds.


Sinds de officiële introductie van de Gordon cursus Effectief omgaan met kinderen in 1979 in Nederland, hebben meer dan 50.000 mensen de training gevolgd.

Thomas Gordon werd in 1997, 1998 en 1999 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.
In 1999 ontving Thomas Gordon van de APF (American Psychologal Foundation) de Gold Medal Award voor zijn voortdurende bijdragen aan de toegepaste psychologie.


Lees in Dr. Thomas Gordon’s eigen woorden The Origins of the Gordon Model (Engels) op de site van Gordon Training International hoe het allemaal in 1955 begon. Wat begon met een studie naar ‘Democratisch Leiderschap’, leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van zijn Gordon Model.