Introductie

Gordon Training Amsterdam verzorgt geautoriseerde Gordon trainingen, coaching, workshops en cursussen in Amsterdam en ruime omgeving vanaf 2004, gebaseerd op de bekende communicatie methode van de ontwikkelingspsycholoog Dr. Thomas Gordon.

De Gordon Methode

De Gordon® Methode is een unieke en effectieve manier van communicatie die is ontwikkeld door Dr. Thomas Gordon.
De methode is gericht op het verbeteren van de communicatie voor o.a. volwassenen, ouders, leidinggevenden, medewerkers kinderopvang.

Effectieve Communicatie leidt tot meer wederzijds begrip, respect en samenwerking. In de trainingen leer je diverse communicatieve vaardigheden waarmee je effectievere relaties zult opbouwen, waar je ze ook toepast.

Kernpunten

De Gordon Methode richt zich op een aantal kernpunten:

  • Focus op de behoeften en gevoelens van jezelf en anderen (Actief Luisteren)
  • Gebruik van Ik-Boodschappen om jezelf beter uit te drukken
  • Vermijden van verwijten en oordelen (Jij-taal)
  • Opkomen voor je eigen behoeftes en grenzen stellen zonder de relatie te schaden
  • Conflicten de-escaleren, en zo oplossen dat beide partijen zich er in kunnen vinden
  • Omgaan met waardebotsingen

Gordon Trainingen

De trainingen helpen je om relaties te verbeteren en effectiever te communiceren in allerlei situaties. Dat geldt voor zowel ouders, partners, collega’s als leidinggevenden.
Je leert hoe je je eigen behoeften en gevoelens op een niet-aanvallende manier kunt uiten, en tegelijkertijd hoe je ook de behoeften en gevoelens van anderen beter kunt begrijpen en respecteren.

Een Gordon Training geeft je inzicht in effectieve en niet-effectieve communicatie en geeft je handvatten hoe je in voorkomende situaties kunt handelen. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen?

Alle trainingen zijn gefocust op de praktijk: hoe je omgaat met de botsingen van alledag, hoe je win-win situaties creëert en hoe je uiteindelijk bouwt aan wederzijds vertrouwen en respect.

Deelnemers geven aan gedurende lange tijd veel aan de opgedane inzichten en tools te hebben. De communicatie en relaties met anderen verbetert. Meer wederzijds begrip en samenwerking, levert meer rust, vertrouwen en productiviteit.