De Gordon Methode

De Gordon® Methode is ontwikkeld door de ontwikkelingspsycholoog Dr. Thomas Gordon. Deze methode is gebaseerd op de humanistische psychologie van o.a. Carl Rogers.
Belangrijke onderliggende waarde hierin is het streven naar gelijkwaardigheid in relaties. Daarmee kan iedereen zichzelf zijn en zijn verantwoordelijkheid nemen, rekeninghoudend met de ander. 

Sinds de officiële introductie van de eerste Gordon cursus in 1979 in Nederland, hebben meer dan 55.000 mensen kennis gemaakt met een van de cursussen uit het Gordon programma. Er zijn cursussen ontwikkeld voor o.a. ouders, leerkrachten, medewerkers in de kinderopvang, jongeren en leidinggevenden.

Ruim een miljoen mensen in 43 landen namen de afgelopen 60 jaar deel aan één van de cursussen uit het Gordon programma. 

Dr. Thomas Gordon
Dr. Thomas Gordon

Opbouw Gordon Model

De Gordon communicatiemethode kan universeel worden toegepast, zowel thuis als op het werk, zowel met volwassenen als met kinderen. Het bevat de volgende vijf hoofdthema’s:

1. Het gedragsraam

Dit is het door Gordon ontwikkelde kader waarin je het gedrag van een ander en dat van jezelf kan plaatsen. Daarmee kun je je ontdekken wie nu werkelijk probleemeigenaar is en welke vaardigheden je dan het best kunt inzetten.

2. Actief luisteren

Deze vaardigheid is oorspronkelijk door Carl Rogers ontwikkeld en beschreven. Hiermee kun je op empathische wijze naar de ander terugkoppelen wat jouw indruk is van hetgeen je van de ander begrijpt (gevoelens, intenties, behoeften). Door Actief Luisteren krijgt de ander een beter beeld van zichzelf, zijn gevoelens en behoeftes.

3. Ik-boodschappen

Een assertieve vorm van communicatie waarin je jezelf echt kenbaar maakt (anders dan bijvoorbeeld in oordelen en meningen). Je kunt je behoeften aangeven en hoe je tegen zaken aankijk. Je kunt er ook je eigen grenzen mee aan geven of de ander confronteren met – voor jou – onaanvaardbaar gedrag

4. Overschakelen

Een bijzondere vaardigheid waarbij je schakelt tussen Actief Luisteren en Confronteren. Hiermee kun je de ‘emotionele temperatuur’ beheersen en escalaties voorkomen. Dit vergroot de kans dat een conflict wordt voorkomen.

5. Conflicten oplossen

Thomas Gordon modificeerde het 6-stappen overlegmodel van de psycholoog John Dewey. Daarmee ben je nog beter in staat om win-win oplossingen te creëren. Voor waarde-conflicten ontwikkelde hij een een andere tool.

Gordon Training International bestaat 60 jaar in 2022
GTI bestaat 60 jaar in 2022

Naast de oudercursus zijn er ook voor andere doelgroepen Gordon cursussen ontwikkeld: zoals volwassenen, jongeren, leraren, groepsleiding in kinderdagverblijven, beroepskrachten in zorg en welzijn en voor managers.

De stichting NET beschikt over de exclusieve rechten van het Gordon®-programma. Meer informatie over de methode en een lijst met alle erkende trainers vind je op www.gordontraining.nl

Onderzoek

Een uitgebreide onafhankelijke beschrijving van de Gordon-cursus, de methodiek en onderbouwing is te lezen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Het NJI beoordeeld de cursus als ‘Goed Onderbouwd. “Onderzoek in 2003 in Australië toont positieve effecten in het opvoedgedrag van ouders. Ouders scoren significant hoger in luistervaardigheden en conflictoplossende vaardigheden. (…) Er is sprake van verbeterde relaties tussen ouders en kind(eren) en minder ouderlijke stress.” 

Het RIVM noemt de cursus “Theoretisch goed onderbouwd

Meer over Thomas Gordon

Er is meer te lezen over Dr. Thomas Gordon zelf, lees bijvoorbeeld: