Effectief Samenwerken

collegas-overleggen-rond-bureau | Effectief Samenwerken


Gordon Training Amsterdam biedt de verkorte training Effectief Samenwerken in drie dagdelen. Tijdens deze training leer je de basisprincipes en -vaardigheden van de Gordon Methode.

Effectieve samenwerking op de werkvloer

De Gordon Methode biedt bij uitstek een model voor effectieve samenwerking op de werkvloer. Het biedt handvatten voor werknemers om aan de behoeften van klanten, de werkgever of leidinggevende, zichzelf en collega’s tegemoet te komen. 
Het doel is om de relatie tussen alle partijen te verbeteren, zodat meer respect ontstaat voor elkaars behoeften en standpunten, waarmee veel problemen in de samenwerking worden voorkomen.

De training Effectief Samenwerken in drie dagdelen biedt niet alleen praktische vaardigheden maar ook een duidelijk raamwerk, waarmee de deelnemer in de praktijk zelf kan bepalen welke vaardigheden in welke situaties het meest effectief zijn. 

Wat leer je?

In de training Effectief Samenwerken staat het versterken van je persoonlijke en professioneel functioneren centraal. Spanningen en belemmerende factoren omzetten naar effectief communiceren en doelgericht samenwerken. Sturen op basis van vertrouwen en versterken van het zelfoplossende vermogen.

Wat betekent dat concreet?

Dit zijn de thema’s die zoal voorbijkomen en die de deelnemers leren en oefenen om toe te passen:

 • luistervaardigheden
 • duidelijke communicatie
 • effectief confronteren
 • problemen oplossen
 • conflicten hanteren

Na het volgen van de training Effectief Samenwerken heb ik het gevoel dat ik interactie veel beter begrijp.
Echt actief luisteren is ontzettend moeilijk en vraagt om oefening, helemaal onder de knie heb ik het nog niet. Toch voelt het alsof ik potentieel goud in handen heb om een betere collega en marketeer te worden.
Ik gebruik het ‘dartboard’ voorbeeld vaak bij trainingen die ik geef aan onze klantenservice.
– Marloes Berger, NRC Media

Wat is het concrete effect?

Met de getrainde vaardigheden zul je het volgende kunnen bereiken:

 • meer productieve werktijd en een betere efficiency
 • bewustzijn van je eigen mechanismen in de communicatie
 • inzicht in je sterke kanten en de beperkingen
 • meer zelfvertrouwen en staan voor wat je wilt
 • meer inzicht in het effect van jouw gedrag op de ander
 • verbetering van samenwerkingsrelaties met meer draagvlak
 • meer assertiviteit in het stellen van grenzen en omgaan met conflicten

Wat is de inhoudelijke kern van de training?

Tijdens de training Effectief Samenwerken oefenen we de communicatievaardigheden uit het Gordon Model). We leren de theorie en wisselen ervaringen uit. Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk.

Wat is het resultaat voor deelnemers?

Als persoon en professional leer je in de training Effectief Samenwerken hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met klanten, collega’s, leveranciers, leidinggevenden.

Ik heb meer zelfreflectie en kan mij meer inleven door de ander echt te zien, echt te waarderen.

Wat is de werkwijze?

De Gordon vaardigheden worden geleerd door:

 • kernachtige theoretische presentaties
 • tactische demonstraties
 • individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten 

Praktisch

De training Effectief Samenwerken wordt gegeven in drie dagdelen. Dat kan in de ochtend, middag of avond.
Neem contact op voor inhoud, opties en prijs.

This training is also available in English.