Kinderopvang

kinderen op een rij in de kinderopvang | Gordon training voor pedagogisch medewerkers

Effectief communiceren met kinderen en ouders in de kinderopvang

De Gordon Training voor pedagogisch medewerkers is een praktische training voor de kinderopvang (kdv’s, bso’s, peuterspeelzalen).

De kinderopvang is volop in ontwikkeling en wil méér bieden dan opvang alleen. Ouders en overheid eisen kwaliteit die de kinderopvang ook graag wil graag bieden, onder andere door te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, een goede sfeer op de groepen en plezierige contacten tussen leiders en kinderen. Maar hoe bereik je dat?

De Gordon Training voor pedagogisch medewerkers ‘Effectief communiceren met kinderen en ouders in de kinderopvang’ kan hier een goed hulpmiddel bij zijn. Het biedt een reeks inzichten en vaardigheden aan voor een effectieve en respectvolle communicatie tussen PM-ers en kinderen en hun ouders.

Effectieve communicatie draait om acceptatie van elkaars behoeften en de bereidheid daar rekening mee te houden. Het gebruik van Ik-taal en Actief Luisteren is hierbij van groot belang.
Het resultaat is goede relaties tussen PM-ers, kind, ouder, collega en organisatie, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Doelen van de Gordon Training

De belangrijkste doelen van de training zijn:

 • Het verkrijgen en in stand houden van een plezierige en evenwichtige relatie tussen PM-er en kind
 • Het Geen-Probleem gebied vergroten zodat er meer mogelijkheden zijn voor opvoeden en leren
 • Bevorderen van verantwoordelijkheid, zelfwaardering en zelfvertrouwen bij kinderen
 • Scheppen van een omgeving waarin kinderen ruimte krijgen
 • Contact tussen PM-ers en ouders prettig laten verlopen

Kernthema’s

 • Het gedragsraam
  • Gedrag: wat is aanvaardbaar, wat is onaanvaardbaar 
  • Van wie is het probleem?
 • Effectief helpen
  • Hulpvaardigheden
  • Actief kijken en luisteren
  • Kinderen helpen hun eigen problemen op te lossen 
 • Relaties verbeteren
  • Duidelijke communicatie
  • Ik-taal 
  • Communicatieblokkades vermijden
  • Werken aan een positief zelfbeeld
  • Problemen voorkomen
 • Omgaan met conflicten
  • Confronteren en omgaan met verzet
  • De overlegmethode
  • Ruzies tussen kinderen
  • Waardebotsingen

Werkwijze

De Gordon Training ‘Effectief communiceren met kinderen en ouders in de kinderopvang’ bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur, doorgaans in-company. In overleg is het mogelijk om een verkorte cursus samen te stellen.

De trainer geeft informatie en uitleg over de Gordon vaardigheden die op verschillende manieren worden geoefend en nabesproken. De cursisten krijgen opdrachten uit het werkboek, oefenen de vaardigheden in de praktijk en er is ruimte voor uitwisselen van ervaringen. 

De meeste deelnemers aan de training merken na verloop van tijd dat de relaties met de kinderen verbetert. Er is ruimte voor creatieve oplossingen en men houdt meer rekening met elkaar. Kinderen krijgen een sterker gevoel van eigenwaarde en meer zelfdiscipline.

En verder…

In overleg kan een lezing, workshop, studiedag of ouderavond/thema-avond worden gegeven. Voor de mogelijkheden, prijzen, data en tijden kun je contact opnemen met de trainer. Met onderstaand formulier of e-mail/tel.
De training kan in overleg ’s avonds, of overdag worden gegeven. 
De groepsgrootte kan variëren, eventueel wordt gewerkt met een extra trainer.