Effectief Ouderschap

Vader helpt kind met huiswerk | Gordon Training Effectief Ouderschap

Gordon Training voor ouders

Voor ouders is de training Effectief Ouderschap. Er zijn reguliere cursussen in Amsterdam, Haarlem en on-line, maar soms ook elders.

Je kunt ook zelf een groep ouders samenstellen, dan kom ik op locatie de training geven. Dat kan op een school of zelfs in je huiskamer.

Goede communicatie tussen ouder en kind is belangrijk. Met de tools uit de cursus leer je hoe je effectief aandacht geeft aan de noden van je kind.
Maar je leert ook hoe je voor je eigen behoeftes en grenzen op komt. En als er dan een conflict is, kun je er met de Gordon vaardigheden voor zorgen dat conflicten niet escaleren.
Andere vaardigheden zullen je zelfs helpen om conflicten te voorkomen.

Wederzijds Respect

De Gordon Training geeft je inzicht in effectieve en niet-effectieve communicatie. Je krijgt praktische handvatten hoe je in verschillende situaties kunt handelen. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen.
Het is een zeer praktische hands-on training. Hoe ga je om met de botsingen van alledag. Hoe creëer je win-win oplossingen en uiteindelijk hoe bouw je aan wederzijds vertrouwen en respect.

Ouders geven aan langdurig veel aan de opgedane inzichten en tools te hebben. Niet in de laatste plaats voor wat betreft de onderlinge communicatie tussen hen en hun partners.

Helder, mooie mix theorie – praktijk. Ik heb hierdoor vele nieuwe inzichten en meer rust gekregen. Daar ben ik heel blij mee.

Cursus Effectief Ouderschap

Opvoeden valt niet altijd mee. Een goede relatie met zijn kind(eren), dat wil iedere ouder. Toch voelen ouders zich zo nu en dan gefrustreerd en machteloos door het gedrag van hun kinderen.
Ouders gebruiken vaak het systeem van belonen en straffen om hun kinderen in het gareel te houden. Tot het vaak niet meer werkt.
Andere ouders zijn zo toegeeflijk, dat zij op een gegeven moment zelf de verliezer zijn

De Gordon cursus ‘Effectief Ouderschap‘ biedt een alternatief, waarin ruimte is voor beide partijen. Effectief door betere en duidelijke communicatie en begrip voor elkaar. De cursus is gericht op het voorkómen van problemen en het oplossen van bestaande problemen.

In de cursus ligt de nadruk op:

 • zó luisteren, dat kinderen zich begrepen voelen
 • zó praten, dat kinderen ook jou begrijpen
 • zó conflicten oplossen, dat niemand verliest 
 • zó afspraken maken, dat iedereen zich eraan houdt
 • leren omgaan met verschillen in waarden

Kernthema’s

 • Duidelijk communiceren, Ik-taal
 • Actief Luisteren
 • Opbouwen van goede relaties 
 • Problemen voorkomen
 • Oplossen van problemen door overleg
 • Omgaan met waardebotsingen

Werkwijze

De Gordon cursus is een praktische cursus. Er wordt op verschillende manieren geoefend met de theorie die de trainer aanbiedt.
De ervaringen opgedaan tijdens de oefeningen (zowel in de hele groep als in twee- en drietallen) worden met de groep nabesproken.  

Daarnaast krijgen de cursisten opdrachten uit het werkboek om thuis met de vaardigheden aan de slag te gaan. Het werkboek biedt ook de mogelijkheid om je gezin erbij te betrekken. De leermomenten hiervan komen weer op de volgende cursusbijeenkomst terug. 

Vrijwel alle deelnemers aan de training merken na verloop van tijd dat de relatie met hun kind verbetert. Er is ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Kinderen krijgen een sterker gevoel van eigenwaarde en vaak meer zelfdiscipline.

Mogelijkheden

Naast de reguliere oudercursussen in Amsterdam en Haarlem word ik ook geregeld uitgenodigd om elders een cursus te komen geven.

In overleg kan de training plaatsvinden in een buurt- of clubhuis, kinderdagverblijf of basisschool. Voor kleinere groepen (familie, vrienden, gezamenlijke crèche of school) is een huiskamer ook geschikt. 

Dit kan afhankelijk van beschikbaarheid zowel ’s avonds als overdag. Neem contact op als je benieuwd bent naar de mogelijkheden.

ENGLISH

The next English language course, called Parent Effectiveness Training, is scheduled in the autumn 2024. More info later.
 

Vervolgcursussen

Een paar keer per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de vervolgcursus voor ouders. Deze bestaat uit vier avonden, waarin we deels het geleerde herhalen en oefenen. Deels bestaat de vervolgcursus uit een verdieping van de stof.
De eerstvolgende vervolgtrainingen zijn gepland vanaf 13 juni in Amsterdam en vanaf 19 juni Online. Data voor Haarlem en Den Haag volgen nog.

Ouders

Cursus Effectief Ouderschap

AMSTERDAM | v.a. 27 mei | Ma ochtend

Ouders

Vervolgtraining Ouderschap

Amsterdam | v.a. 13 juni | Do avond

Gordon vervolgtraining

Ouders

Vervolgtraining Ouderschap

On-line | v.a. 19 juni | Wo avond

Ouders

Cursus Effectief Ouderschap

HAARLEM | v.a. 23 sep | Ma avond

Gordon vervolgtraining

Ouders

Cursus Effectief Ouderschap

On-line | v.a. 24 sep | Di avond

Ouders

Cursus Effectief Ouderschap

AMSTERDAM | v.a. 26 sep | Do avond

Ouders

Cursus Effectief Ouderschap

AMSTERDAM | v.a. 30 sept | Ma ochtend