Gordontraining Amsterdam

Reactie van deelnemers:
"Ik kon het gelijk in praktijk brengen waardoor ik direct effect kon zien."

"Ik heb een gevoel van controle over het opvoeden gekregen die ik niet voor mogelijk had gehouden. Iedereen bij ons thuis is hier blijer van geworden."

"De kinderen worden sterker, hebben meer zelfvertrouwen, zitten lekkerder in hun vel en dat valt iedereen op ;-)"

"Ik vond het een heel erg inspirerend gedachtengoed. Ik vind het fijn dat ik geen strenge ouder hoef te zijn om kinderen te krijgen die in balans zijn.
Ik heb met plezier je cursus gevolgd en veel waardevolle dingen geleerd!!"

Lees hier meer reacties

Gordon-training voor ouders

'Effectief ouderschap'

Een praktische training/cursus voor ouders, opvoeders van kinderen van 2-18 jaar

Opvoeden valt niet altijd mee. Een goede relatie met zijn kind(eren), dat wil iedere ouder.
Toch voelen ouders zich zo nu en dan gefrustreerd en machteloos door het gedrag van hun kinderen. Ouders gebruiken vaak het systeem van belonen en straffen om hun kinderen in het gareel te houden, tot het vaak niet meer werkt. Andere ouders zijn zo toegeeflijk, dat zij op een gegeven moment zelf de verliezer zijn.

De Gordon®cursus 'Effectief omgaan met kinderen' biedt een alternatief, waarin ruimte is voor beide partijen. Effectief door betere en duidelijke communicatie en begrip voor elkaar. De cursus is gericht op het voorkómen van problemen en het oplossen van bestaande problemen.

In de cursus ligt de nadruk op:

 • zó luisteren, dat kinderen zich begrepen voelen
 • zó praten, dat kinderen ook jou begrijpen
 • zó conflicten oplossen, dat niemand verliest
 • zó afspraken maken, dat iedereen zich eraan houdt
 • leren omgaan met verschillen in waarden

De inhoud

Een goede relatie met kinderen wil iedereen. Maar hoe kom je tot wederzijds respect en openheid in de relatie met de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd?

Je kunt je danig gefrustreerd of machteloos voelen door het gedrag van je kinderen.
Jonge kinderen willen niet eten of niet naar bed. Oudere kinderen zijn het oneens over het tijdstip van thuiskomen na een feestje. Niet zelden leidt dit tot heftige woordenwisselingen, resulterend in oplossingen, waarbij één van beide de verliezer is. Vaak blijven beide partijen ontevreden en vol onbegrip achter.

Duidelijke communicatie kan veel problemen voorkomen. Maar duidelijk communiceren, hoe doe je dat? In de Gordon®cursus 'effectief communiceren met kinderen' kun je dat leren.

Kernthema's

 • duidelijk communiceren
 • luisteren
 • opbouwen van goede relaties
 • problemen voorkomen
 • oplossen van problemen door overleg
 • omgaan met waardebotsingen

Werkwijze

De Gordon®cursus is een praktische cursus. Er wordt op verschillende manieren geoefend met de theorie die de trainer aanbiedt. De ervaringen opgedaan tijdens de oefeningen (zowel in de hele groep als in twee- en drietallen) worden met de groep nabesproken.
Daarnaast krijgen de cursisten opdrachten uit het werkboek en de spellendoos - uit het cursuspakket - om thuis met de vaardigheden aan de slag te gaan. Het cursuspakket biedt ook de mogelijkheid uw gezin erbij te betrekken. De leermomenten hiervan komen weer op de volgende cursusbijeenkomst terug.

De meeste deelnemers aan de training merken na verloop van tijd dat de relatie met hun kind verbetert. Er is ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Kinderen krijgen een sterker gevoel van eigenwaarde en vaak meer zelfdiscipline.

Mogelijkheden

De oudercursus kan bij u in de buurt worden verzorgd, afhankelijk van beschikbaarheid zowel 's avonds als overdag, en zowel in als buiten Amsterdam (tot een reistijd van ca. 0:45 min).
In overleg kan de training plaatsvinden in een buurt- of clubhuis, kinderdagverblijf of basischool. Voor kleinere groepen (familie, vrienden, gezamenlijke creche of school) is een huiskamer ook geschikt.

Eerstvolgende cursussen

AMSTERDAM Locatie: Karthuizerstraat 157
- Dinsdagavond Vervolgcursus start 17 mei
- Donderdagdagavond 22 sep 2022
- Maandagochtend 26 sep 2022

HAARLEM Locatie Hart, Kleine Houtweg 18
- Maandagavond Haarlem 26 sep 2022

ELDERS
Wil je ook een cursus in jouw woonplaats? Informeer naar de mogelijkheden!
Denk aan een eigen groep met vrienden, ouders van de creche, familie, buurtgenoten. Leerzaam én gezellig!

ENGLISH
There is an interest from English speaking parents (in Amsterdam and Hilversum) to join an English group. I am investigating if I can assemble enough participants to start. Might this be something for you, then please be in touch, and who knows we can form a group shortly.Vervolgcursus Amsterdam:
De volgende vervolgcursus is gepland op 4 dinsdagen vanaf 17 mei 2022 .