Citaten

Hieronder vind je een aantal heldere citaten van Thomas Gordon.

Over macht:

Waarom is macht zo’n belangrijke plaats blijven innemen in de opvoeding van kinderen? De meeste ouders hebben er een hekel aan om macht te gebruiken tegen hun kinderen. Ze voelen zich er niet prettig bij en vaak zelfs schuldig. Bovendien geven ouders vaak toe dat hun machtsmethoden niet erg effectief zijn.
Thomas Gordon in: Luisteren naar kinderen

Over gezag en macht:

Gezag bestaat en wordt door kinderen aan ouders van nature toegekend omdat de ouder een groot geestelijk en lichamelijk overwicht heeft. Macht bestaat omdat de ouder bepaalde dingen heeft die het kind nodig heeft. Met beloning en straf gebruikt de ouder deze benodigdheden om zijn zin door te drijven.
Thomas Gordon in: Luisteren naar kinderen

Over boosheid:

Woede bij ouders is iets dat uitsluitend ontstaat NADAT hij eerst iets anders heeft doorgemaakt. De ouder produceert woede als gevolg van een eerder gevoel dat hij ervaren heeft. Als secundair gevoel wordt boosheid bijna altijd een Jij-boodschap, die veroordeling en beschuldiging van het kind uitdrukt. Mensen maken zichzelf boos door hun onmacht m.b.t het primaire gevoel. Leer beter en eerder je primaire gevoelens te herkennen en ze via Ik-boodschappen mede te delen.
Thomas Gordon in: Luisteren naar kinderen

Over regels:

Het kritieke punt is niet óf groepen regels nodig hebben – dat hebben ze – maar eerder hoe men alle groepsleden kan motiveren zich eraan te houden.
Thomas Gordon in: Opvoeden tot zelfdiscipline

Over de gevolgen van straffen:

Kinderen die regelmatig gestraft worden, tonen meer agressie, hyperactiviteit en gewelddadigheid tegen andere kinderen, dan kinderen die thuis geen of weinig straf krijgen.
Thomas Gordon in: Opvoeden tot zelfdiscipline

Over ‘wangedrag’ en de behoeftes van een kind:

Als ouders hun aandacht richten op het ontdekken waar het kind behoefte aan heeft, in plaats van het gedrag te zien als “wangedrag” dat bestraft moet worden, kunnen ze gewoonlijk de oorzaak van het onacceptabele gedrag wegnemen of datgene verschaffen wat het kind nodig heeft en niet zelf kan pakken.
Thomas Gordon in: Opvoeden tot zelfdiscipline

Over eerlijk zijn en Ik-boodschappen:

Eerlijk zijn geeft voldoening. Wanneer ouders Ik-boodschappen (in communicatie met kinderen) beginnen te gebruiken, merken ze niet alleen veranderingen op in hun kinderen; ze voelen ook een belangrijke verandering in zichzelf. Door deze nieuwe communicatievorm beginnen ouders in zichzelf de oprechtheid te voelen van de Ik-boodschappen die ze aan anderen meedelen. Door Ik-boodschappen te gebruiken, leren ouders hun eigen gevoelens kennen. Ik-boodschappen hebben een bevrijdend effect: ze helpen je gevoelens tot uiting te brengen in plaats van ze op te kroppen.
Thomas Gordon in: Luisteren naar elkaar