Gordontraining Amsterdam

Gordontraining Amsterdam

Links

Meer informatie over Gordontrainingen in Nederland vind je op: www.gordontraining.nl
Kijk ook op de internationale site www.gordontraining.com
Lees ook over Thomas Gordon in de wikipedia encyclopedie: nl.wikipedia.org

Een uitgebreide onafhankelijke beschrijving van de Gordon-cursus, de methodiek en onderbouwing is te lezen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut

Of bekijk de korte beschrijving op de site van het RIVM.
De Gordon-methode wordt uitgebreid besproken op de onafhankelijke site www.anababa.nl bij de diverse opvoedingsmethodes.